Tukikohtien järjestyssäännöt

Tukikohdissa tulee jokaisen noudattaa näitä sääntöjä sekä majaisännän antamia ohjeita.

1. Tukikohdat on tarkoitettu seuran jäsenten ja heidän seurueidensa virkistyskäyttöön. Jäsen
vastaa seurueensa käyttäytymisestä.
 
2. Jokaisen tukikohdassa kävijän tulee käyttäytyä ja esiintyä moitteettomasti, kuten hyvä
veneilytapa edellyttää.
 
3. Tukikohdissa kävijöiden on aina korjattava jälkensä ja jätettävä lähtiessään kaikki hyvään
kuntoon, ovet lukittava. Roskat ja ruoantähteet on vietävä pois, puita on pilkottava käytetty määrä ym. Vahingoitettu omaisuus on korjattava ja vahingosta on ilmoitettava majaisännälle. Vierailusta on tehtävä merkintä tukikohdan vieraskirjaan. Kirjaan voi myös jättää viestejä majaisännälle havaituista puutteista.
 
4. Seura ei vastaa tukikohtiin tuodusta tai jätetystä yksityisestä omaisuudesta. Pienveneiden
tilapäisestä säilyttämisestä tukikohdissa on sovittava majaisännän kanssa.
 
5. Kaikkinainen luonnonsuojelu tukikohdissa kuten muuallakin on jokaisen velvollisuus.
 
6. Tulen käsittelyssä on oltava varovainen. Avotulen sytyttäminen tukikohdissa on kokonaan
kielletty. Tulen teko on sallittu vain tulisijoiksi varatuilla paikoilla.
 
7. Kalastaminen on tukikohtien vesialueilla sallittu kalastuslain ja kalastuskuntien myöntämien
lupien ja ohjeiden mukaisesti.
 
8. Tukikohtien majat on tarkoitettu yhteiseen käyttöön, ei minkäänlaiseen majoittumiseen.
Tukikohdissa kävijät majoittuvat veneissä ja/tai teltoissa.
 
9. Majojen avainta ei saa luovuttaa seuran ulkopuoliselle henkilölle.
 
10. Veneet kiinnitetään venelaitureihin. Saunarantoihin kiinnittymistä on vältettävä.
 
11. Tukikohdissa liputetaan seuran viirillä yhtäjaksoisesti veneilykauden alusta sen loppuun asti. Seuran lippua käytettäessä noudatetaan yleisiä liputusohjeita.
 
12. Tukikohdissa olevat soutuveneet ovat jäsenistön käytettävissä kalastus- ym. virkistyskäyttöön.
 
14. Majaisäntä voi vuokrata tukikohtia ulkopuolisten käyttöön. Yksityistilaisuuksista pyritään
tiedottamaan jäsenistölle.
 
15. Rikkomukset näitä sääntöjä vastaan käsitellään hallituksessa, joka päättää korvaus- tai/ja rangaistustoimenpiteistä.
 
LAPPEENRANNAN MOOTTORIVENESEURA RY
HALLITUS 30.1.2013