Tukikohdissa tulee jokaisen noudattaa näitä sääntöjä sekä majaisännän antamia ohjeita.

1. Tukikohdat on tarkoitettu seuran jäsenten ja heidän seurueidensa virkistyskäyttöön. Jäsen vastaa seurueensa käyttäytymisestä. Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä, jolleivat kaikki paikalla olijat muuta yhteisesti sovi. Lemmikkieläimiä ei tuoda saunatiloihin yhteisten saunavuorojen aikana, samoin lemmikkien pesua saunatiloissa tulee välttää muinakin aikoina.

2. Jokaisen tukikohdassa kävijän tulee käyttäytyä ja esiintyä moitteettomasti, kuten hyvä veneilytapa edellyttää.

3. Tukikohdissa kävijöiden on aina korjattava jälkensä ja jätettävä lähtiessään kaikki hyvään kuntoon, ovet lukittava. Roskat ja ruoantähteet on vietävä pois, puita on pilkottava käytetty määrä jne. Suuremmat kalanperkuujätteet kuten kalanpäät on pienittävä tai hävitettävä muulla tavalla.

Vahingoitettu omaisuus on korjattava ja vahingosta on ilmoitettava majaisännälle. Vierailusta on tehtävä merkintä tukikohdan vieraskirjaan. Kirjaan voi myös jättää viestejä majaisännälle havaituista puutteista.

4. Seura ei vastaa mistään yksityisestä omaisuudesta, sisältäen myös mm. veneet ja niille mahdollisesti tapahtuvat vahingot sekä muun tukikohtiin tuodun omaisuuden. Pienveneiden tilapäisestä säilyttämisestä tukikohdissa on sovittava majaisännän kanssa.

5. Kaikkinainen luonnonsuojelu tukikohdissa kuten muuallakin on jokaisen velvollisuus.

6. Tulen käsittelyssä on oltava varovainen. Avotulen sytyttäminen tukikohdissa on kokonaan kielletty. Tulen teko on sallittu vain tulisijoiksi varatuilla paikoilla. Metsäpalovaroituksen aikana Riehkiön ja Pönnön rantakalliolla/rannassa olevien avoimien tulisijojen käyttö on ehdottomasti kiellettyä.

7. Kalastaminen on tukikohtien vesialueilla sallittu kalastuslain ja kalastuskuntien myöntämien lupien ja ohjeiden mukaisesti.

8. Tukikohtien majat on tarkoitettu yhteiseen käyttöön, ei minkäänlaiseen majoittumiseen. Tukikohdissa kävijät majoittuvat veneissä ja/tai teltoissa.

9. Majojen avainta ei saa luovuttaa seuran ulkopuoliselle henkilölle.

10. Veneet kiinnitetään venelaitureihin. Saunarantoihin kiinnittymistä on vältettävä.

11. Tukikohdissa liputetaan seuran viirillä yhtäjaksoisesti veneilykauden alusta sen loppuun asti. Seuran lippua käytettäessä noudatetaan yleisiä liputusohjeita.

12. Tukikohdissa olevat soutuveneet ovat jäsenistön käytettävissä kalastus- ym. virkistyskäyttöön.

13. Hallitus voi vuokrata tukikohtia ulkopuolisten käyttöön. Yksityistilaisuuksista pyritään tiedottamaan jäsenistölle.

14. Rikkomukset näitä sääntöjä vastaan käsitellään hallituksessa, joka päättää korvaus- tai/ja rangaistustoimenpiteistä.

LAPPEENRANNAN MOOTTORIVENESEURA RY

HALLITUS 12.8.2021