LAPPEENRANNAN MOOTTORIVENESEURA ry

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. – 31.12.2019

Vuosi 2019 oli Lappeenrannan Moottoriveneseuran 54. toimintavuosi. Yli puoli vuosisataa on aktiivinen seuramme ollut opastamassa ja myötävaikuttamassa Saimaan vesistöalueen veneilijöiden viihtyvyyteen ja turvalliseen vesillä liikkumiseen. Hyvät merimiestavat kuuluvat sisävesillä liikkuvien veneilijöiden periaatteisiin kuin myös kauniin luonnon, kasviston ja eläimistön kunnioittaminen.

JÄSENISTÖ

Vuoden lopussa 31.12.2019 seuran jäsenmäärä oli 503 henkilöä, joista kunniajäseniä oli 15, varsinaisia jäseniä 325, perhejäseniä 118, juniorijäseniä 24 ja ainaisjäseniä 21. Vuoden 2019 aikana seuraan liittyi 8 varsinaista jäsentä, 3 perhejäsentä ja 2 juniorijäsentä (yht. 13). Seurasta erosi 31 varsinaista jäsentä, 5 perhejäsentä ja 1 ainaisjäsen (yht. 37). Jäsenmäärän kokonaisvähennys oli 24.

HALLITUS

Vuonna 2019 seuran hallituksessa toimivat puheenjohtaja/kommodori Virve Juntunen, varapuheenjohtaja/varakommodori Kari Holm, taloudenhoitaja Mika Savolainen, sihteeri Anneli Rinnevalli sekä Leeni Kokko, Katariina Pesonen ja Eila Vasara. Hallitus kokoontui vuonna 2019 yhteensä 10 kertaa ja jokaisesta kokouksesta pidettiin asianmukaista pöytäkirjaa.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Kevätkokous pidettiin 6.3. Lappeen Ruustinnassa. Siihen osallistui 30jäsentä. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja myönsi hallitukselle tili- ja vastuuvapauden koko vuodelta. Lisäksi kokous käsitteli hallituksen ehdotuksen seuran uusiksi säännöiksi (1. käsittely). Jäsenistö hyväksyi ehdotuksen myös syyskokouksessa (2. käsittely), joten uudet säännöt astuivat voimaan loppuvuodesta. Jatkossa pidetään yksi vuosikokous syksyisin. Hallitus koostuu puheenjohtajasta ja 3-7 jäsenestä (ei varajäseniä). Patentti- ja rekisterihallitus tarkasti ja vahvisti seuran uudet säännöt.

Syyskokous pidettiin 9.10. Lappeenrannan Kasinolla. Läsnä oli 33 jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin tulo- ja menoarvio, toimintasuunnitelma ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2020 sekä valittiin hallitus vuodelle 2020 (suluissa hallituksen kokouksessaan 27.1.2020 nimeämät vastuutehtävät):

Puheenjohtaja/kommodori: Virve Juntunen

Varsinaiset jäsenet: Kari Holm (varapuheenjohtaja/varakommodori), Mika Savolainen (taloudenhoitaja), Anneli Rinnevalli (sihteeri), jäsenet: Leeni Kokko, Katariina Pesonen, Jarkko Lampinen.

TALOUS

Seuran talous on hyvässä kunnossa ja nykytasollaan kestää normaalin tukikohtien ylläpidon. Tilikauden tulos oli 769 euroa ylijäämäinen ja maksuvalmius oli koko vuoden 2019 hyvällä tasolla. Suuri laiturihankinta maksettiin kassavaroista, ja tämän vuoksi joulukuussa nostettiin 2000 euron laina. Laina maksetaan täysimääräisesti takaisin kesään 2020 mennessä. Vuoden 2020 ennusteen mukaan sekä tilikauden tulos että kassavarat kehittynevät tulevan vuoden aikana positiivisesti.

Tilikauden suurimmat tuloerät olivat jäsen- ja liittymismaksut 20 635 euroa sekä vuosikirjailmoitukset 5090 euroa. Äyrätsalon laiturin hankinta oli 22 633 euroa, ja tämä kirjattiin investointina taseeseen. Vuoden suurimmat kuluerät olivat normaaliin tapaan tukikohtien tavanomainen ylläpito ja vakuutukset 7 866 euroa, hallinnon kulut 5278 euroa (mm. postimaksut, kulukorvaukset ja pankki- ja taloushallintokulut) sekä vuosikirjan tuotantokulut 1735 euroa.

Jäsen- ja liittymismaksutuotot olivat yhteensä noin 20 000 euroa. Jäsenmaksut olivat vuonna 2019 seuraavat:

Liittymismaksu: 220,00 euroa (ulkopaikkakuntalaisilta 440,00 euroa)

Jäsenmaksu, varsinainen: 45,00 euroa

Perhejäsen: 25,00 euroa

Juniorijäsen (alle 15 v.): 12,00 euroa

Ainaisjäsen: 10,00 euroa

Vuosikirjan ilmoitustuotot pienenivät noin 800 euroa edelliseen vuoteen verrattuna, tosin myös tuotantokulut vähenivät hieman. Nettotulos oli 400 euroa edellisvuotta pienempi. Vuosikirjaan saatiin julkaistavaksi Meripelastusseuran kertomus kokemuksista Norjassa syyskuussa 2018. Lisäksi mukana oli kuvitettu selostus Pönnönsaaren ja Ruunasaaren poijuasennuksista kesällä 2018.

Juhlavien jäsentilaisuuksien kuluista osa katettiin osallistumismaksuilla. Tukikohtien talkooväki ja kalakilpailujen osallistujat muonitettiin perinteiseen tapaan.

TOIMINNANTARKASTAJAT

Syyskokouksen valitsemana toiminnantarkastajana vuonna 2019 toimi Pauli Mikkola ja varatoiminnantarkastajana Pauli Tuominen.

VUOSIKIRJA JA TIEDOTTAMINEN

Vuosikirja valmistui jäsenistölle postitettavaksi huhtikuussa, toimituspäällikkönä toimi Virve Juntunen. Vuosikirjan kanssa postitettiin myös jäsenmaksulaskut.

Seuran vuosikokouksista, tapahtumien ohjelmista ja muista ajankohtaisista asioista tiedotettiin seuran verkkosivuilla (yhteensä 25 tiedotetta), jotka uudistettiin vuoden 2019 alussa palvelemaan paremmin nykyisiä ja tulevia tarpeita. Virallinen tiedotuskanava oli Etelä-Saimaan ”Seurat ja yhdistykset tiedottavat” –palsta. Tiedotteita jaettiin myös seuran Facebook-ryhmässä (95 jäsentä) ja WhatsApp-ryhmässä (33 jäsentä). Näiden molempien viestintäkanavien jäsenmäärä kasvoi vuoden 2019 aikana.

KATSASTUSTOIMINTA JA VENEREKISTERI

Vuonna 2019 katsastajina toimivat Pasi Veikkolainen puheenjohtajana, Jouni Ahola, Jorma Grönlund, Jukka Nikku, Osmo Nulpponen, Risto Muukka ja Jussi Rinnevalli. Totuttuun tapaan he aloittivat runkokatsastukset keväällä ja touko-kesäkuussa oli rantahuoltamolla katsastuspäivystyksiä kahtena tiistaina. Katsastuksen pystyi tilaamaan myös suoraan katsastajilta, mikä oli edelleen suosittua. Katsastustoimikunta piti yllä katsastusrekisteriä, johon oli 3.7.2019 mennessä kirjattu yhteensä 105 venettä. Sammutinkatsastus järjestettiin satamassa kahdesti toukokuussa.

MUUT ERITYISTEHTÄVÄT

Suomen Meripelastusseura Etelä-Saimaaseen piti yhteyttä hallitus, ja ko. seuran 50-vuotisjuhlassa LMS:ää edustivat Virve Juntunen ja Kari Holm. Virve Juntunen nimettiin jäseneksi Etelä-Karjalan maakuntahallituksen asettamaan seurantaryhmään, joka toimii Kutilan kanavahankkeen edistämiseksi. Kalamestarina toimi Raili Buuri. Kotisivujen ylläpitäjänä ja kehittäjinä toimivat Mika Savolainen ja Miikka Kokko. Äyrätsalon venelaiturin uusimisen selvitys- ja suunnittelutyöstä vastasi toimikunta, jossa mukana olivat Kari Holm, Jorma Liikka, Jukka Nikku, Erkki Pekkanen, Timo Tertsonen ja Henri Torniainen. Toimikunta oli aloittanut työnsä vuoden 2018 puolella ja sai hankkeen onnistuneeseen lopputulokseen alkukesällä 2019, jolloin täysin uusi laituri valmistui kertahankkeena. Sataman Valojen veneparaatitapahtuman järjestelyissä olivat mukana Virve Juntunen ja Kari Holm.

TUKIKOHDAT

Tukikohtien talkootöiden järjestelyistä vastasivat tukikohtien majaisännät:

Riehkiö: Eila ja Kari Vasara

Äyrätsalo: Raili Buuri ja Timo Tertsonen

Pönnönsaari: Leeni ja Jaakko Kokko

Ruunasaari: Johanna ja Kari Holm

Riehkiön kaasuhella uusittiin, samoin saunalaiturin uimaportaat ja pesuhuoneen penkit. Äyrätsalossa uusittiin koko venelaituri ja maalattiin grillikatoksen seinät. Pönnönsaareen sijoitettiin kaikkien tukikohtien käyttöön tarkoitettu uusi tehokas aggregaatti. Lisäksi venelaituriin asennettiin kaksi lisäkelluketta ja uusittiin poijujen kiinnitysketjut, yhtä lukuun ottamatta. Pihakeinu saatiin lahjoituksena. Ruunasaareen hankittiin uusi kaasuhella ja soutuvene, polkuja kunnostettiin.

Tukikohtien järjestyssääntöjä täsmennettiin. Keskeisimmät tarkennukset koskivat lemmikkieläimiä, kalanperkuujätteitä, ulkotulisijojen käyttöä metsäpalovaroituksen aikana ja tukikohtien vuokraamista ulkopuoliseen käyttöön.

Tukikohdissa uurastettiin polttopuu- ja siivoustalkoita sekä tehtiin erilaisia kunnostus- ja parannustöitä. Jäsenistö osallistui jälleen erinomaisen oma-aloitteisesti ja aktiivisesti töiden ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen.

VIRALLISIA ALOITTEITA JA KANNANOTTOJA

Kurensalon-Pönnönsaaren tie- ja siltahankkeesta kuultiin Maaoikeuden päätös, jonka mukaan käsittely palautetaan tietoimituskunnan käsittelyyn. Kohteen Natura-arviointi oli kesken.

Suuri-Riehkiön ohittavalle venereitille oli haettu nopeusrajoitus- ja aallonmuodostuskieltoa. Liikenneviraston alustava tarkastelu saapui loppuvuodesta. Siinä annettiin taustatietoa vesiliikennelain mukaisen esityksen kuuluttamisesta ja kustannuksista sekä pyydettiin muutamia täsmennyksiä. Asian käsittely jatkuu vuonna 2020.

SEURAN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA

Veneilyvuoden tapahtumat alkoivat helmikuussa venenäyttelymatkalla, jossa osallistujia oli puolikas bussilastillinen. Toinen puolikas täyttyi Saimaan Kulkureiden messumatkalaisista.

Ruunasaaren/Valtolan pilkkikilpailua ei järjestetty vuonna 2019, ei myöskään onkikilpailua heinäkuussa. Alueelle on muodostumassa yksi laajempi kalastuskunta. Onkikilpailujen järjestämistä pyritään jatkamaan, kunhan sopiva yhteistyökumppani löytyy.

Hätärakettien ammuntakoulutus toteutettiin 10.3. Paikka oli Linnoitusniemen kärjen edusta ja osallistujia noin 50. Päävastuullisena järjestäjänä toimi Meripelastusyhdistys, joka hankki tarvittavat luvat. Lipunnosto oli perinteiseen tapaan 1.5. rantahuoltamolla.

Riehkiössä vietettiin 20.7. perhetapahtuma, jossa oli mukana 5 pientä lasta. Meripelastusseura vieraili laiturissa ja lapset kävivät tutustumassa Willimies-alukseen. Osallistujille järjestettiin tällä kertaa roskien kierrätysopastusta, lettukestit ja saunomista. Äyrätsalon onkikilpailuissa 3.8. osallistujia laskettiin 36, sekä LMS:n että Saimaan Kulkureiden jäsenistöä. Kokoontumisajoa ei järjestetty kesällä 2019. Sataman valojen veneparaati oli 31.8.

Riehkiön syysjuhlia vietettiin 21.9., osallistujia oli viitisenkymmentä. Ohjelma sujui tutulla kaavalla: saunominen, illallinen ja tanssit, joita tahditti Henri Siltanen ja hänen orkesterinsa, sekä mukavaa yhdessä oloa koko viikonlopun ajan. Karvahattu-purjehtijat vierailivat Riehkiössä lokakuussa, oman ilmoituksensa mukaan viimeisen kerran. Seuran lippu laskettiin 9.10. rantahuoltamolla.

Virve Juntunen, puheenjohtaja                                  

Anneli Rinnevalli, sihteeri