Valtakunnalliset poikkeustilarajoitukset muuttuvat 1.6. alkaen. Tukikohtien käytön ohjeistusta muutetaan seuraavasti:

Tukikohdissa toimitaan yleisten kokoontumis- ja turvavälisuositusten mukaisesti. Saunomiset järjestetään paikalla olijoiden sopimuksen mukaan. Jokainen huolehtii itse epidemiaan liittyvistä riskeistä liikkuessaan tukikohdissa, eikä LMS tai sen hallitus ole vastuussa paikkojen hygieniatasosta tai mahdollisista tartunnoista.

Veneiden vuosikatsastuksia voi tehdä harkinnan mukaan ilman aikarajoituksia. Runkokatsastukset tehdään syksyllä tai muulloin veneen ollessa kuivilla. Katsastuspäivityksiä ei järjestetä vuonna 2020.

Hallitus