SPV on tiedottanut LMS:lle venekatsastusten muutoksesta alkaen vuodesta 2023. Katsastustoiminnan ylläpitäminen edellyttää seuralta sen, että katsastajina toimivat SPV:n kouluttamat henkilöt, kuten tähänkin asti on toimittu. Muutos tapahtuu niin, että LMS:n venekatsastajat voivat osallistua SPV:n koulutuksiin vain, mikäli LMS liittyy SPV:hen. Ehdotuksena on liittyminen jaosjäsenenä, jolloin veneensä katsastuttavat LMS:n jäsenet muodostavat LMS:n sisälllä katsastusjaoksen, jonka LMS liittää SPV:hen jaosjäsenenä. Vuonna 2021 katsastettuja veneitä oli 97 kpl.

Tällä hetkellä SPV:n jäsenmaksu/henkilö on 12,50 euroa. LMS:n perimä katsastusmaksu on 20 euroa, mistä seuralle tuloutuu 10 euroa. Tulot kattavat katsastajien koulutus- ja materiaalikulut, mutta SPV:n jäsenmaksuun ne eivät riittäisi. Katsastustoiminnan jatkaminen tarkoittaisi siis korotusta katsastusmaksuun. Toisaalta SPV:n jaosjäsen on oikeutettu SPV:n jäsenetuihin, mm. seuraavat:

–             Trossista 10 euron alennus (vuosimaksu 78 e, muille 88 e)

–             Nautic-jäsenlehti

–             alennuksia: Finnlines, Kämp, John Nurmisen kirjat

–             kyselytunti katsastajille, todennäköisesti etäpalaverina järjestettynä

–             SPV:n vakuutus voimassa, kun jaosjäsen toimii oman seuransa tehtävissä.

SPV:n jaosjäseneksi liittyminen ja katsastustoiminnan organisointi (myös katsastusmaksun muodostuminen) tulevat käsittelyyn LMS:n jäsenkokouksessa 5.10.2022.